interreg_project_foton

INTERREG foton

Zonlicht als energiebron

Vanuit de chemische industrie is er een sterke vraag naar ontwikkeling van technologieën om groene chemicaliën en brandstoffen te produceren, en tegelijkertijd CO2-uitstoot te verminderen. In het INTERREG project FOTON hebben 9 projectpartners de ambitie om hightech systemen en materialen voor zonlicht gedreven duurzame processen te ontwikkelen die bijdragen aan een klimaat neutrale industrie.

Als samenleving staan we momenteel voor twee grote uitdagingen: het veiligstellen van onze toekomstige energievoorziening door de overdracht van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgas CO2. Alleen zo kunnen we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs; beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1.5°C in de 21e eeuw en netto nul CO2-uitstoot in 2050 bereiken. Het project FOTON pakt beide uitdagingen aan. 

In het INTERREG project FOTON hebben 9 projectpartners de ambitie om hightech systemen en materialen voor zonlicht gedreven duurzame processen te ontwikkelen die bijdragen aan een klimaat neutrale industrie. Het direct gebruik van zonlicht als energiebron voor chemische processen heeft een aantal voordelen ten opzichte van het conventioneel gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Ten eerste is er de hoge energie-efficiëntie bij het directe gebruik van zonlicht: er is geen energieverlies bij het omzetten van zonlicht naar elektriciteit, of minder energieverlies als de elektriciteit wordt opgewekt in de chemische reactor zelf. Transport van elektriciteit is niet nodig en er wordt direct gebruik gemaakt van zonlicht voor de lokale productie van groene waterstof en methanol. Deze decentrale productie voorkomt hoge kosten verbonden aan infrastructuur. 

Aan de hand van drie pilot demonstraties wordt aangetoond dat zonlicht op een technologisch efficiënte, energie-efficiënte en financieel haalbare manier kan worden gebruikt als duurzame energiebron voor de productie van groene methanol en groene waterstof.

Het onderzoek binnen FOTON vormt de basis voor de toekomstige vertaling naar een industrieel proces en biedt commerciële kansen voor producenten van materialen en equipment en chemische bedrijven in de regio.

Voor meer informatie, kijk op onze website: www.project-foton.nl  

logo FOTON_rgb

Uw project vol energie

Wat uw project ook is, Soltech steekt het vol energie. Stand alone of aangesloten op het net. Met ‘a touch of SOLTECH’ is ook uw project in een handomdraai een duurzame referentie in zijn soort.

Een vleugje SOLTECH in uw mailbox

We beloven dat we nooit zullen spammen en u kunt te allen tijde uw inschrijving bewerken of verwijderen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.